KOTEX® Siêu Ban Đêm 35cm, 3 miếng

 • Có cánh
 • Ban đêm
  Ban đêm
 • 35cm

Mua tại gian hàng

Sản phẩm tương tự

Băng Vệ Sinh Kotex® Siêu Ban Đêm Siêu Mỏng Cánh, 8 Miếng Băng Vệ Sinh Kotex® Siêu Ban Đêm Siêu Mỏng Cánh, 8 Miếng
 • Có cánh
 • Ban đêm
  Ban đêm
 • 35cm
KOTEX® Siêu Ban Đêm 35cm, 8 miếng

KOTEX® Siêu ban đêm cho bạn giấc ngủ êm suốt 9 giờ, để ngày mới dám làm điều phi thường. Công nghệ 9 giờ chống tràn Ngăn hai bên với tường chủ động Ngăn sau với kết cấu thân quạt Ngăn đa chiều với hệ rãnh rộng & sâu Khô thoáng với lõi 3D siêu thấm hút

Băng Vệ Sinh Kotex® Siêu Ban Đêm Siêu Mỏng Cánh, 3 Miếng,41cm Băng Vệ Sinh Kotex® Siêu Ban Đêm Siêu Mỏng Cánh, 3 Miếng,41cm
 • Có cánh
 • Ban đêm
  Ban đêm
 • 41cm
KOTEX® Siêu Ban Đêm 41cm, 3 miếng

KOTEX® Siêu ban đêm cho bạn giấc ngủ êm suốt 9 giờ, để ngày mới dám làm điều phi thường. Công nghệ 9 giờ chống tràn Ngăn hai bên với tường chủ động Ngăn sau với kết cấu thân quạt Ngăn đa chiều với hệ rãnh rộng & sâu Khô thoáng với lõi 3D siêu thấm hút