KOTEX® Siêu Ban Đêm 28 cm, 12 miếng

 • Có cánh
 • Ban đêm
  Ban đêm
 • 28cm

Mua tại gian hàng

Sản phẩm tương tự

Băng Vệ Sinh Kotex® Siêu Ban Đêm Siêu Mỏng Cánh 32Cm, 3 Miếng Băng Vệ Sinh Kotex® Siêu Ban Đêm Siêu Mỏng Cánh 32Cm, 3 Miếng
 • Có cánh
 • Ban đêm
  Ban đêm
 • 32cm
KOTEX® Siêu Ban Đêm 32cm, 3 miếng

KOTEX® Siêu ban đêm cho bạn giấc ngủ êm suốt 9 giờ, để ngày mới dám làm điều phi thường. Công nghệ 9 giờ chống tràn Ngăn hai bên với tường chủ động Ngăn sau với kết cấu thân quạt Ngăn đa chiều với hệ rãnh rộng & sâu Khô thoáng với lõi 3D siêu thấm hút

Băng Vệ Sinh Kotex® Siêu Ban Đêm Siêu Mỏng Cánh, 3 Miếng ,35cm Băng Vệ Sinh Kotex® Siêu Ban Đêm Siêu Mỏng Cánh, 3 Miếng ,35cm
 • Có cánh
 • Ban đêm
  Ban đêm
 • 35cm
KOTEX® Siêu Ban Đêm 35cm, 3 miếng

KOTEX® Siêu ban đêm cho bạn giấc ngủ êm suốt 9 giờ, để ngày mới dám làm điều phi thường. Công nghệ 9 giờ chống tràn Ngăn hai bên với tường chủ động Ngăn sau với kết cấu thân quạt Ngăn đa chiều với hệ rãnh rộng & sâu Khô thoáng với lõi 3D siêu thấm hút