Có thể mua que thử rụng trứng ở đâu? Giá bao nhiêu tiền?

Có thể mua que thử rụng trứng ở đâu? Giá bao nhiêu tiền?